Thanh toán

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Đơn giá
Xương khớp nhện ZS 270v Nhật × 2 1,150,000 đ
Chuột không dây Dell WM126 × 2 250,000 đ
Tạm tính 2,800,000 đ
Giao hàng
Tổng 2,800,000 đ
Hình thức Thanh toán:Thông tin của Bạn sẽ được bảo mật, không chia sẻ ra bên ngoài.